Aktualności Aktualności

Powrót

Przetarg na dzierżawę gruntów

Przetarg na dzierżawę gruntów

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTU ROLNEGO
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Skarżysko, ul Wiejska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP 663-
000-66-97 tel. 41 523 84 85 fax. 41 253 84 87 e-mail:skarzysko@radom.lasy.gov.pl
adres strony internetowej: skarzysko.radom.lasy.gov.pl
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych Skarbu
Państwa, pozostających w zarządzie Skarbu Państwa PGL LP Nadleśnictwa
Skarżysko. Przetarg nie jest przetargiem publicznym w rozumieniu ustawy prawo
zamówień publicznych (DZ. U. z 2023r. poz. 1605).
Szczegółowy wykaz gruntów objętych przetargiem znajduje się w załącznikach poniżej.


Nadleśnictwa i inne