Wydarzenia

Strażnicy leśni, policja i straż łowiecka uczestniczyli w grudniowej akcji „Chojna”. Jej celem było przeciwdziałanie nielegalnemu pozyskaniu gałęzi stroiszu, choinek, a także zwalczanie kłusownictwa. Obok bezpośrednich efektów akcji ważny był jej wymiar prewencyjny.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTU ROLNEGO

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTU ROLNEGO

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skarżysko, ul Wiejska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP 663-000-66-97 tel. 41 523 84 85 fax. 41 253 84 87 e-mail:skarzysko@radom.lasy.gov.pl adres stronu internetowej: www.skarzysko.radom.lasy.gov.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Skarbu Nadleśnictwa Skarżysko. Przetarg nie jest przetargiem publicznym w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2022r. poz. 1710).