Aktualności

Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyliśmy w XV Jarmarku Agroturystycznym w Parku Etnograficznym w Tokarni

Wydarzenia

W lasach trwają intensywne prace odnowieniowe. Nadleśnictwa z terenu nadzorowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu wysadzą wiosną tego roku 13 mln sadzonek wyprodukowanych przez leśne szkółki. Odnowienia dostosowane są do warunków siedlisk i zmian klimatu, w miejscach żyźniejszych sadzone są gatunki liściaste, na słabszych siedliskach głównie sosna. Sadzone są też gatunki biocenotyczne, zwiększające bioróżnorodność lasu.