Wydarzenia Wydarzenia

Dotacja - WFOŚiGW

 

http://www.skarzysko.radom.lasy.gov.pl/documents/11050/22057018/logo/a4632108-8f5b-313e-8d0e-f903f78be8e9?t=1511850555629

Nadleśnictwo Skarżysko dostało dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach na zadanie: „Zakup wyposażenia salki edukacyjnej w siedzibie Nadleśnictwa Skarżysko”

Kwota dofinansowania – 17 872,63 zł brutto

W ramach realizacji umowy zostały zakupione poszczególne elementy wyposażenia:

Monitor interaktywny szt. 1

Modele gadów i płazów (wykonane z tworzywa wyglądające jak prawdziwe) ok.  szt.  20

Modele grzybów jadalnych i podobnych do nich trujących ok.  20szt.

Modele roślin chronionych z terenu Nadleśnictwa Skarżysko ok. 20szt.

Wydawnictwa książkowe przewodniki, klucz do rozpoznawania gatunków drzew, krzewów, roślin, grzybów, owoców jak również zwierząt i owadów występujących w naszych lasach,

Filmy z leśnych zagadnień tematycznych, głosy ptaków, zwierząt, ilustracje poszczególnych drzew, roślin grzybów zwierząt z ich znakami szczególnymi pozwalającymi na ich rozpoznanie.

 

Nadleśnictwo Skarżysko otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach na zadanie „Rozbudowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej  przy Nadleśnictwie Skarżysko”

Kwota dofinansowania 15 000,00 zł brutto.

 

W ramach zadania zostały zakupione  tablice informacyjne :

1. czas zaklęty w drzewach o tematyce prezentacji ciekawostek dendrologicznych, z plastrem drewna jak również ciekawostki dendrologiczne

2. zegar fenologiczny- gra edukacyjna 8 pór fenologicznych i zachodzące w nich zmiany.
3. zegar przyrody  Rok w lesie Ptaki – przypisanie, rozpoznawanie cech charakterystycznych i nazewnictwo ptaków lasów.
 Tablice te pozwolą na interaktywną pracę w trakcie prowadzonych zajęć poznanie szczegółowych.
Konstrukcja wykonana jest z drewna iglastego. Na dwóch słupach nośnych (średnicy min. 12 cm) umieszczony jest panel edukacyjny  prawej strony obsadzony jest panel obrotowy w postaci 2 ruchomych ośmiokątów.

Tablice mobilne:

Znajdź moją mamę

Co ze mnie wyrośnie

Drzewa leśne

Drzewa i krzewy iglaste

Drzewa liściaste

oraz rośliny chronione, płazy i gady – eksponaty wyglądające jak prawdziwe umożliwiające naukę rozpoznawania poszczególnych gatunków.

 

 

W dniach 27.09-31.10 Nadleśnictwo Skarżysko prowadziło warsztaty ekologiczne „ Przedszkolak-Przyjacielem Przyrody” w ramach których przedszkolaki z miasta Skarżysko-Kamienna. Przedszkolaki uczyły się dbania o środowisko, poprzez Poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, zwrócenie uwagi na potrzebę segregacji odpadów jak również kształtowanie umiejętności segregowania odpadów i kształtowanie postaw proekologicznych a na końcu tworzone były zabawki i prace plastyczne wykorzystując naturalne materiały typu. Kora, szyszki, nasiona, liście oraz materiałów plastycznych. Końcowym etapem był wspólny poczęstunek przy ognisku.

Zadanie  prowadzenie warsztatów ekologicznych „ Przedszkolak-Przyjacielem Przyrody”

kwota dofinansowania – 2299,94

W dniach 27.09-31.10 Nadleśnictwo Skarżysko prowadziło warsztaty ekologiczne „ w harmonii z przyrodą” w ramach których uczniowie szkół podstawowych z miasta Skarżysko-Kamienna. Uczestnicy uczyły się dbania o środowisko, poprzez Poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, zwrócenie uwagi na potrzebę segregacji odpadów jak również kształtowanie umiejętności segregowania odpadów i kształtowanie postaw proekologicznych a na końcu tworzone były zabawki i prace plastyczne wykorzystując naturalne materiały typu. Kora, szyszki, nasiona, liście oraz materiałów plastycznych. Końcowym etapem był wspólny poczęstunek przy ognisku.

Zadanie  prowadzenie warsztatów ekologicznych „ W harmonii z przyrodą”

kwota dofinansowania – 2161,89

Po dokonaniu wstępnych eliminacji na poziomie szkół do II etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 50 uczniów.

Drugi etap konkursu polegał na rozwiązaniu testu składający się z 25 zadań. Pytania dotyczyły głównie zagadnień ochrony środowiska, gospodarki leśnej, funkcji lasu, gatunków rzadkich i chronionych, znaczenia lasu oraz znaczenie symboli Parków Narodowych i nazw gatunkowych zwierząt zamieszkujących lasy. Komisja oceniła50  prac uczniów wg klucza i przydzieliła punkty za poszczególne zadania. Ustalono sumę punktów dla każdego uczestnika.

Do trzeciego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 21 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów od 33 do 46 pkt. W części  III etapu konkursu zostały oceniono zadania praktyczne i umiejętności uczniów dotyczące głównie rozpoznawania  gatunków drzew, krzewów, roślin zielnych runa leśnego, krążków drewna, zwierząt występujących w lasach. Uzyskane punkty z III etapu zostały zsumowane z punktami z II etapu. Uczniowie z największą ilością punktów kolejno zajęli miejsca od pierwszego do dwudziestego pierwszego.  W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów o wyższym miejscu zadecydowała większa ilość punktów zdobytych w III etapie konkursu.

Pierwszych pięciu uczniów zajmujących miejsca od I do V zostało nagrodzonych nagrodami rzeczowymi, wszyscy uczniowie otrzymali książki i pamiątkowe dyplomy.

Zadanie –Zakup nagród dla uczestników powiatowego konkursu „Wiedzy o lesie”

Kwota dotacji – 4815,98