Wydarzenia Wydarzenia

100 lat Nadleśnictwa Skarżysko

22 listopada odbyła się uroczystość 100-lecia utworzenia Nadleśnictwa Skarżysko. Był to czas podsumowania działalności nadleśnictwa, a także refleksji i wspomnień. W tym dniu leśnicy zainaugurowali również na terenie RDLP w Radomiu akcję „Jedno dziecko – jedno drzewo”.

W uroczystości udział wzięli Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz wielu gości z instytucji i organizacji współpracujących z nadleśnictwem i RDLP oraz leśników z nadleśnictw i biura RDLP, zarówno obecnych pracowników, jak i emerytów.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się od mszy św. w intencji leśników w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej celebrowanej przez ks. prał. dr Jerzego Karbownika i ks. Stanisława Wlazło, duszpasterza leśników.

Dalsza część uroczystości odbyła się w restauracji Aramis w Skarżysku-Kamiennej. Nadleśniczy Zbigniew Dąbrowski w swoim wystąpieniu przybliżył uczestnikom 100-letnią historię nadleśnictwa: – Do końca 1789 roku lasy obrębu Rataje stanowiły dobra kościelne. Później decyzją Sejmu Czteroletniego dobra biskupstwa zostały skonfiskowane na rzecz Skarbu Państwa Rzeczypospolitej i włączono je do nowo utworzonego leśnictwa Bodzentyn. W roku 1919 wydzielono leśnictwo Wierzbnik, a w 1935 r. zmieniono nazwę na Nadleśnictwo Rataje. Lasy obecnego obrębu Skarżysko i Szydłowiec były własnością prywatną. W roku 1828 dobra Szydłowieckie zostały nabyte przez Skarb Państwa Królestwa Polskiego od księżny Sapieżyny z Zamojskich. Z lasów tych utworzono leśnictwo Szydłowiec. Następnie w 1919 r. z dawnego leśnictwa Szydłowiec zostało utworzone Nadleśnictwo Państwowe Skarżysko. Zarówno w okresie międzywojennym, jak i powojennym w lasach tych zachodziły dalsze zmiany granic, aż do roku 1984, kiedy to Nadleśnictwo Skarżysko otrzymało obecny kształt – powiedział. Nadleśniczy w swoim wystąpieniu przedstawił ważne osoby dla historii nadleśnictwa. Byli to m.in. to Franciszek Łagosz, nadleśniczy Nadleśnictwa Skarżysko w latach 1921-1939, Kazimierz Szafer, leśniczy leśnictwa Majków (Pleśniówka), żołnierz Armii Krajowej ps. „Grzyb", więzień obozów KZ Gross-Rosen i KZ Flossenburg, po którym zostało wiele ciekawych zdjęć dokumentujących dzieje nadleśnictwa, nadleśniczy Józef Dąbrowski, czy współcześnie nadleśniczy w latach 1981-2012 Mieczysław Dzięcioł. Nadleśniczy zwrócił uwagę, że biuro Nadleśnictwa Skarżysko znajduje się od okresu międzywojennego w tym samym budynku. Nadleśnictwo Skarżysko to bardzo zróżnicowany teren, o bogatej historii i różnorodnych lasach, położonych w obrębie Skarżyska, Szydłowca i Starachowic. O bogatej i trudnej historii nadleśnictwa świadczą takie miejsca i obiekty jak Sosna Langiewicza czy Cmentarz Partyzancki. Największą ciekawostką w historii nadleśnictwa, wyróżniającą je w skali kraju jest to, że lasy te od 1454 r. za sprawą królewskiego przywileju obciążone są powinnościami serwitutowymi (a konkretnie przekazywaniem drewna) wobec mieszkańców Wąchocka.

Listy w związku z uroczystością przesłali Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Gratulacje i podziękowania podczas wystąpień złożyli także Artur Berus, starosta skarżyski oraz Andrzej Brzeziński, zastępca prezydenta Skarżysko-Kamiennej. Głos zabrał także Mieczysław Dzięcioł, emerytowany nadleśniczy.

Dyrektor dr inż. Andrzej Matysiak w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie jubileuszy 95-lecia Lasów Państwowych i 100-lecia Nadleśnictwa Skarżysko. - Dzisiejsza uroczystość 100-lecia Nadleśnictwa Skarżysko wpisuje się w ważną rocznicę powstania 95 lat temu Lasów Państwowych. Ich historia, tak jak nadleśnictwa była burzliwa, zmieniały się rządy, miały miejsce wojny światowe, swoje piętno odcisnęła władza komunistyczna, a potem przyszło odzyskanie wolności i demokracja. Lasy Państwowe 95 lat trwają w takim układzie, że lasy Skarbu Państwa zarządzane są przez organizację gospodarczą państwową Lasy Państwowe, niech tak będzie przez co najmniej następne 100 lat – powiedział. Dyrektor złożył też życzenia i podziękował emerytowanym i obecnym pracownikom.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w dowód uznania za szczególne zasługi dla leśnictwa i gospodarki leśnej uhonorował „Kordelasem Leśnika Polskiego” Jerzego Kopińskiego, leśniczego leśnictwa Rzepin i Mariana Nasienniaka, leśniczego leśnictwa Kierz Niedźwiedzi.

Z okazji 100-lecia przy siedzibie nadleśnictwa zasadzono Bartusia – drzewko będące potomkiem legendarnego dębu Bartka – tym samym na terenie RDLP w Radomiu zainaugurowana została akcja „Jedno dziecko – jedno drzewo”. Drzewko dla upamiętnienia narodzin Piotrusia posadzili rodzice oraz nadleśniczy i dyrektor RDLP. Projekt został zainicjowany przez leśników ze szczecineckiej dyrekcji Lasów Państwowych jako działanie na rzecz lokalnej społeczności nawiązujące do dawnej tradycji, kiedy to po narodzinach dziecka sadzono pamiątkowe drzewo.

Podczas uroczystości obecny był poczet sztandarowy RDLP w Radomiu oraz Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu. W programie artystycznym wystąpił zespół „Guzowianki”.