Regulamin korzystania z dróg lesnych Regulamin korzystania z dróg lesnych

Regulamin korzystania z dróg leśnych

Nadleśniczy Nadleśnictwa Skarżysko na podstawie :

 - § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r.,

- art. 35 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129), 

- Zarządzenia Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami

Zarządzeniem nr 23/2020 z dnia 29.06.2020r. wprowadził Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Skarżysko.