Wydawca treści Wydawca treści

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny

Dyspozytor Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Skarżysko

dyżuruje* w sprawach związanych z ochroną przeciwpożarową lasów pod numerem

tel. 783 001 131

e-mail: pad.skarzysko@radom.lasy.gov.pl

 

 

 

PAD nie udziela informacji zwiazanych z ochroną przyrody, zagospodarowaniem lasu itp.

 

 

 

* - dyżury prowadzone są od marca do października w dni, w których występuje zagrożenie pożarowe.