Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

Mając na uwadze iż Nadleśnictwo nasze jest jednym z sześciu współtworzących Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Świętokrzyska" ważnym elementem działalności oprócz prowadzenia gospodarki leśnej jest również propagowaniem wiedzy o przyrodzie wśród społeczeństwa.

Współpracujemy ze szkołami i przedszkolami z terenu działania nadleśnictwa edukując dzieci i młodzież prowadząc lekcje szkołach i w lesie.

Zachęcamy do odwiedzenia leśnych ścieżek edukacyjnych i skorzystania z możliwości przeprowadzenia lekcji w terenie i spotkania z leśnikiem.

W celu zorganizowania pobytu grupy uczniów wraz z opiekunami  prosimy o kontakt z panią Mileną Kępas  pod nr tel. 506-499-873 z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem spotkania. W celu usprawnienia organizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Nadleśnictwo prosimy nadesłać poniższy wypełniony i  podpisany  formularz zgłoszeniowy.     

Materiały do pobrania


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTU ROLNEGO

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTU ROLNEGO

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skarżysko, ul Wiejska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP 663-000-66-97 tel. 41 523 84 85 fax. 41 253 84 87 e-mail:skarzysko@radom.lasy.gov.pl adres stronu internetowej: www.skarzysko.radom.lasy.gov.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Skarbu Nadleśnictwa Skarżysko. Przetarg nie jest przetargiem publicznym w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2022r. poz. 1710).