Wydawca treści Wydawca treści

Ciekawostki

Lasy Nadleśnictwa Skarżysko obrębu Rataje, są obciążone powinnościami serwitutowymi.

 

        
                  Odnosi się to do powierzchni 1907,50 ha dawnych lasów klasztoru Cystersów w Wąchocku. Przywilej ten nadał Król Polski Kazimierz Jagiellończyk w roku 1454 na mocy, którego mieszkańcy tego miasta mają prawo pobierać od Nadleśnictwa, rocznie następujące ilości drewna.
             1.      drewno użytkowe – 274,44 m3
 
             2.      szczapy opałowe osikowe – 61,44 m3
 
             3.  gałęzie opałowe – 320 mp      

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie dotyczące monitoringu wizyjnego

Ogłoszenie dotyczące monitoringu wizyjnego

Nadleśnictwo Skarżysko informuje, że Nadleśniczy jako zarządca terenu – lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, posiada ustawowe kompetencje, a tym samym obowiązki w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej.  W związku z tym należy uznać za zasadne, że umieszczanie przez osoby prywatne urządzeń służących do prowadzenia monitoringu wizyjnego (np. fotopułapek, kamer) na terenie nadleśnictwa winno odbywać się po uprzednim uzyskaniu zgody nadleśniczego.
Mając na uwadze powyższe oraz kierując się dobrem wyższym i dbałością o powierzone mienie Skarbu Państwa, informuje się, że zamontowane przez osoby prywatne urządzenia do monitoringu wizyjnego, bez zgody nadleśniczego, mogą zostać zdemontowane jako obiekt niewiadomego pochodzenia, który może być potencjalnie wykorzystywany do popełnienia czynów zabronionych.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby każdorazowy montaż urządzenia służącego do monitoringu wizyjnego poprzedzić stosownym wnioskiem do nadleśniczego, zawierającym co najmniej informacje – lokalizacja urządzenia (współrzędne geograficzne, adres leśny), cel prowadzenia i czas trwania monitoringu, model i nazwa urządzenia oraz osoba odpowiedzialna za urządzenie.
Montaż urządzenia do monitoringu może się odbyć wyłącznie po uzyskaniu zgody.