Wydawca treści Wydawca treści

Ciekawostki

Lasy Nadleśnictwa Skarżysko obrębu Rataje, są obciążone powinnościami serwitutowymi.

 

        
                  Odnosi się to do powierzchni 1907,50 ha dawnych lasów klasztoru Cystersów w Wąchocku. Przywilej ten nadał Król Polski Kazimierz Jagiellończyk w roku 1454 na mocy, którego mieszkańcy tego miasta mają prawo pobierać od Nadleśnictwa, rocznie następujące ilości drewna.
             1.      drewno użytkowe – 274,44 m3
 
             2.      szczapy opałowe osikowe – 61,44 m3
 
             3.  gałęzie opałowe – 320 mp