Aktualności Aktualności

Powrót

Narada Straży Leśnej o szkodnictwie leśnym

Narada Straży Leśnej o szkodnictwie leśnym

10 maja w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. Andrzeja Zalewskiego w Jedlni-Letnisku odbyła się narada Straży Leśnej podsumowująca efektywność zwalczania szkodnictwa leśnego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w 2021 roku.

Podczas corocznej narady omówiono aktualne problemy związane ze szkodnictwem w lesie tj. bezprawnym korzystaniem z lasu, kłusownictwem, kradzieżą i niszczeniem mienia, kradzieżami drewna oraz efektywnością zwalczania szkodnictwa leśnego w skali RDLP.

W nadleśnictwach RDLP w Radomiu pracuje 74 strażników leśnych. Do ich zadań należy m.in. zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywanie innych zadań w zakresie ochrony mienia, a także szeroko rozumiana edukacja społeczeństwa.Najczęściej popełnianym wykroczeniem na terenie nadleśnictw nadzorowanych przez RDLP w Radomiu było bezprawne korzystanie z lasu (ponad 90% przypadków) tj. niedozwolone wjazdy do lasu (takie pojazdy bardzo często blokują drogi, które powinny być przejezdne w razie potrzeby działania służb ratowniczych lub wykonywania czynności związanych z gospodarką leśną), obłamywanie gałęzi (stroiszu, odnotowano 65 przypadków jego kradzieży), pozyskiwanie mchu, zaśmiecanie i zanieczyszczanie lasu, puszczanie psa bez smyczy, czy stwarzanie zagrożenia pożarowego. To o 470 więcej przypadków niż w 2020 roku, straż leśna wykryła przy tym 1359 sprawców (o 589 więcej niż w 2020 roku).

Analizie poddano lata 2016-2021. Satysfakcjonującą informacją jest przede wszystkim spadek liczby przypadków kradzieży drewna w 2021 roku.

Bardzo ważna w zwalczaniu szkodnictwa leśnego jest współpraca. Straż Leśna w nadleśnictwach nadzorowanych przez RDLP w Radomiu podjęła 558 wspólnych działań przeprowadzonych m.in. z policją, Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Strażą Łowiecką oraz innymi służbami (w 2020 r. uczestniczyła w 188 wspólnych akcjach z w/w. służbami).


Nadleśnictwa i inne