Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Świętokrzyska"

Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Świętokrzyska obejmujący obszar o łącznej powierzchni 76 885 ha znajduje się w całości w granicach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. W jego skład wchodzi 6 nadleśnictw: Zagnańsk, Daleszyce Łagów, Suchedniów, Kielce oraz Skarżysko (obręb leśny Rataje).


         Powołany został Zarządzeniem Nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 13 grudnia 2004 roku, a powiększony w oparciu o Zarządzenie Nr 43 z 3 sierpnia 2007 roku oraz Zarządzenie Nr 26 z 26 marca 2008 roku.  Jest obszarem o znaczeniu społecznym, ekologicznym, edukacyjnym, kulturowym, historycznym i naukowym.
          Głównymi celami działania LKP Puszcza Świętokrzyska jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrona zasobów przyrody w lasach oraz edukacja leśna społeczeństwa
         LKP znajduje się w całości na terenie woj. świętokrzyskiego i zajmuje pokaźny obszar dawnej Puszczy Świętokrzyskiej. Regionalizacja przyrodniczo-leśna zalicza obszar LKP do VI Krainy Małopolskiej, mezoregionów: Łysogórskiego i Puszczy  Świętokrzyskiej. LKP obejmuje wyżynne, podgórskie i górskie kompleksy leśne otaczające Świętokrzyski Park Narodowy, ze znacznym udziałem drzewostanów naturalnych, zwłaszcza jodłowych i bukowych z domieszką jawora, graba i modrzewia. Specyfiką gospodarki leśnej na tym obszarze jest naturalne odnawianie się lasu, zwłaszcza jodły. Zróżnicowanie geologiczne i wysokościowe powoduje znaczną mozaikowatość gleb, co wpływa na urozmaicony skład gatunkowy lasu i występowanie drzewostanów mieszanych. Cały obszar LKP leży w zlewniach rzek stanowiących lewobrzeżne dopływy środkowej Wisły, tj. Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej, lłżanki i Pilicy.
        Obszar LKP należy do najcenniejszych obszarów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych regionu świętokrzyskiego. Świadczy o tym istnienie 5 parków krajobrazowych, 3 obszarów chronionego krajobrazu, 24 rezerwatów przyrody, 21 użytków ekologicznych, 3 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz 42 pomników przyrody, a także duża liczba miejsc związanych z wydarzeniami historycznymi i obecność zabytków kultury materialnej.

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Szósta edycja akcji #sadziMY – posadź drzewo z leśnikami

Szósta edycja akcji #sadziMY – posadź drzewo z leśnikami

Zapraszamy w piątek 12 kwietnia w godz. 9-15 do wszystkich nadleśnictw i do siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68 - przy wejściu głównym po odbiór sadzonek rodzimych drzew i krzewów, które przekażemy w ramach kolejnej edycji społecznej akcji #sadziMY.

Dołącz do nas i weź udział w akcji! Zazieleńmy wspólnie swoje otoczenie!

 

*****

Już 12 kwietnia odbędzie się szósta edycja akcji #sadziMY – wielkiego narodowego sadzenia drzew. W roku stulecia istnienia Lasów Państwowych leśnicy przygotowali aż milion sadzonek. Można je otrzymać we wszystkich nadleśnictwach w Polsce.

 

Lasy i drzewa zapewniają tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat. Przebywanie wśród nich zmniejsza poziom stresu, obniża ciśnienie krwi i poprawia nastrój. Izolują też od zgiełku i pyłu cywilizacji, dają cień, spokój i regenerują nasze siły witalne.
Są domem dla wielu gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Dostarczają najbardziej ekologiczny i uniwersalny surowiec – drewno, który ma ponad 30 tysięcy zastosowań.

 

- Praca, a często i życie leśników, są nieodzownie związana z drzewami. To my inicjujemy naturalne odnowienia nowego pokolenia lasu, sadzimy, pielęgnujemy i dbamy o drzewa. By zachęcić obywateli do udziału we wspólnej akcji sadzenia drzew, udostępnimy milion sadzonek rodzimych gatunków. To ważne, aby przy okazji edukować, że tylko te gatunki nie zaburzają bezpieczeństwa ekosystemów. Akcja #sadziMY jest wkładem Lasów Państwowych w realizację unijnego celu posadzenia trzech miliardów drzew w krajach Wspólnoty – informuje Witold Koss, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

 

Przypomnijmy – Unia Europejska zobowiązała się, że do 2030 roku posadzi dodatkowe trzy miliardy drzew. Zobowiązanie to wpisuje się w unijne działania na rzecz odbudowy zasobów przyrodniczych w Europie i przeciwdziałania zmianie klimatu. Dzięki realizowanej przez Lasy Państwowe akcji #sadziMY każdy z nas może przyłączyć się do realizacji unijnego celu dla klimatu i przyrody.

 

Każdy chętny może zgłosić się do najbliższego nadleśnictwa, by odebrać sadzonkę
i zasadzić ją na własnym gruncie.
W Polsce jest 429 nadleśnictw. Wszystkie razem przygotowały milion sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów. Stoiska z sadzonkami można też spotkać w centrach niektórych miast. Dokładne lokalizacje najlepiej sprawdzić
na stronach internetowych nadleśnictw i regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.

 

Leśnicy rozdają sadzonki nieodpłatnie. Po odbiór drzewek warto przyjść z własnym opakowaniem, które zabezpieczy korzenie drzew przed wysuszeniem. Drzewka można przechować przez kilka dni przed wysadzeniem, układając je płasko na gruncie i przesypując korzenie wilgotnym piaskiem.

 

Wykaz lokalizacji miejsc rozdawania sadzonek (w trakcie uzupełniania, sadzonki rozdają wszystkie nadleśnictwa):

woj. mazowieckie

Nadleśnictwo Grójec – sadzonki w liczbie 1 000 szt. będą wydawane przy siedzibie nadleśnictwa oraz na szkółce leśnej w Żabiej Woli (Bartoszówka ul. Strażacka 58). Będą to:

 • dąb szypułkowy – 500 szt.
 • sosna zwyczajna – 200 szt.
 • lipa drobnolistna – 100 szt.
 • buk zwyczajny – 100 szt.
 • klon jawor – 100 szt.

Nadleśnictwo Kozienice – sadzonki w liczbie ok. 3 000 szt. będą wydawane przy siedzibie nadleśnictwa oraz przy Urzędzie Gminy w Kozienicach (12.04.2024), na placu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej (13.04.2024 – w nawiązaniu do akcji „drzewko za makulaturę”), leśnicy przekażą też sadzonki dla uczestników Konferencji Edukacja z Klimatem i Wyobraźnią (12.04.2024). Wydawane będą jodła, sosna, dąb i jarząb.

Nadleśnictwo Przysucha – sadzonki w liczbie 2 200 szt. będą wydawane przy siedzibie nadleśnictwa, w tym:

 • klon zwyczajny – 700 szt.
 • klon jawor – 700 szt.
 • dąb szypułkowy – 800 szt.

Nadleśnictwo Zwoleń – sadzonki w liczbie 2 000 szt. będą wydawane przy siedzibie nadleśnictwa, w tym:

 • sosna zwyczajna
 • świerk pospolity

Biuro RDLP w Radomiu – sadzonki w liczbie 2 000 szt. będą wydawane przy siedzibie RDLP w Radomiu, ul. 25 Czerwca (od frontu budynku), w tym:

 • lipa drobnolistna – 800 szt.
 • klon zwyczajny – 300 szt.
 • brzoza brodawkowata – 300 szt.
 • klon jawor – 200 szt.
 • buk zwyczajny – 200 szt.
 • dąb szypułkowy – 200 szt.

woj. świętokrzyskie

Nadleśnictwo Chmielnik – sadzonki w liczbie 2 200 szt. będą wydawane przy siedzibie nadleśnictwa, w tym:

 • sosna zwyczajna – 1 000 szt.
 • modrzew – 400 szt.
 • dąb – 400 szt.
 • lipa – 200 szt.
 • buk zwyczajny –  200 szt.

Nadleśnictwo Kielce – sadzonki w liczbie 2 200 szt. będą wydawane przy siedzibie nadleśnictwa, w tym:

 • sosna pospolita  
 • brzoza brodawkowata
 • klon  

Nadleśnictwo Łagów sadzonki będą rozdawana na rynku w Łagowie, w tym:

 • sosna zwyczajna – 725 szt.
 • świerk pospolity – 25 szt.
 • klon jawor – 625 szt.
 • buk zwyczajny – 525 szt.

Nadleśnictwo Radoszyce – sadzonki w liczbie 2 200 szt. będą wydawane przy siedzibie nadleśnictwa, w tym:

 • jarząb pospolity – 480 szt.
 • lipa – 500 szt.
 • pigwa 200 szt.
 • sosna zwyczajna – 1020 szt.

Nadleśnictwo Suchedniów – sadzonki w liczbie 2 200 szt. będą wydawane przy siedzibie nadleśnictwa, w tym:

 • brzoza – 200 szt.
 • jarząb – 200 szt.
 • lipa – 50  szt.
 • sosna – 1750 szt.

Nadleśnictwo Zagnańsk – sadzonki w liczbie 2 000 szt. będą wydawane przy siedzibie nadleśnictwa, w tym:

 • sosna zwyczajna – 1300 szt.
 • modrzew, świerk i gat. liściaste – 700 szt.