Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Świętokrzyska"

Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Świętokrzyska obejmujący obszar o łącznej powierzchni 76 885 ha znajduje się w całości w granicach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. W jego skład wchodzi 6 nadleśnictw: Zagnańsk, Daleszyce Łagów, Suchedniów, Kielce oraz Skarżysko (obręb leśny Rataje).


         Powołany został Zarządzeniem Nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 13 grudnia 2004 roku, a powiększony w oparciu o Zarządzenie Nr 43 z 3 sierpnia 2007 roku oraz Zarządzenie Nr 26 z 26 marca 2008 roku.  Jest obszarem o znaczeniu społecznym, ekologicznym, edukacyjnym, kulturowym, historycznym i naukowym.
          Głównymi celami działania LKP Puszcza Świętokrzyska jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrona zasobów przyrody w lasach oraz edukacja leśna społeczeństwa
         LKP znajduje się w całości na terenie woj. świętokrzyskiego i zajmuje pokaźny obszar dawnej Puszczy Świętokrzyskiej. Regionalizacja przyrodniczo-leśna zalicza obszar LKP do VI Krainy Małopolskiej, mezoregionów: Łysogórskiego i Puszczy  Świętokrzyskiej. LKP obejmuje wyżynne, podgórskie i górskie kompleksy leśne otaczające Świętokrzyski Park Narodowy, ze znacznym udziałem drzewostanów naturalnych, zwłaszcza jodłowych i bukowych z domieszką jawora, graba i modrzewia. Specyfiką gospodarki leśnej na tym obszarze jest naturalne odnawianie się lasu, zwłaszcza jodły. Zróżnicowanie geologiczne i wysokościowe powoduje znaczną mozaikowatość gleb, co wpływa na urozmaicony skład gatunkowy lasu i występowanie drzewostanów mieszanych. Cały obszar LKP leży w zlewniach rzek stanowiących lewobrzeżne dopływy środkowej Wisły, tj. Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej, lłżanki i Pilicy.
        Obszar LKP należy do najcenniejszych obszarów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych regionu świętokrzyskiego. Świadczy o tym istnienie 5 parków krajobrazowych, 3 obszarów chronionego krajobrazu, 24 rezerwatów przyrody, 21 użytków ekologicznych, 3 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz 42 pomników przyrody, a także duża liczba miejsc związanych z wydarzeniami historycznymi i obecność zabytków kultury materialnej.

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Świętokrzyscy leśnicy na 27. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Świętokrzyscy leśnicy na 27. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska” oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu zapraszają w sobotę 15 czerwca na 27. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W tym roku święto nauki odbędzie się pod hasłem „Nie do wiary!”. Po raz kolejny obecne będą na nim Lasy Państwowe, które są zarówno wystawcą, jak i partnerem wydarzenia.

W ramach działań promocyjnych i edukacyjnych Lasów Państwowych podczas 27. Pikniku Naukowego zaprezentowane będzie stoisko edukacyjne LKP „Puszcza Świętokrzyska”. Przygotują je nadleśnictwa: Daleszyce, Kielce, Łagów, Skarżysko, Suchedniów i Zagnańsk oraz RDLP w Radomiu. Realizowanych będzie 9 pokazów i warsztatów nawiązujących do tematyki pikniku tj. „NIE DO WIARY!”. Prezentowane będą zagadnienia dotyczące Lasów Państwowych, wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej, a także społecznej funkcji lasu i projektów realizowanych przez LP dla przyrody. Ponadto leśnicy pokażą osiągnięcia LP w związku z jubileuszem 100-lecia oraz zagadnienia związane z żywnością pochodzenia leśnego „Dobre z Lasu”. Całość pokazów odbędzie się w niepowtarzalnym, świętokrzyskim klimacie.

Strona www Pikniku NaukowegoLeśnicy zaprezentują pokazy i warsztaty:

1)       Dąb Bartek – niewiarygodne drzewo

Opowiemy jak witalny jest legendarny pomnik przyrody dąb Bartek liczący ponad 700 lat; jakie procesy zachodzą w wiekowym drzewie; jakie są sposoby jego ochrony i zachowania; będzie można ułożyć scenariusz ochrony drzewa i poznać jego bioróżnorodność – organizmy z nim związane.

2)       CO2 – ile las go wchłania

Pokażemy, jakie jest wchłanianie CO2 w zależności od wieku, siedliska, składu gatunkowego, struktury i stanu zdrowotnego lasu; opowiemy o leśnym śladzie węglowym i projekcie Lasów Państwowych "Leśne Gospodarstwa Węglowe" związanym ze zwiększeniem pochłaniania CO2 oraz o naszych działaniach w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych i realizowanymi działaniami wraz z innymi organizacjami w obszarze ESG.

3)       Drewno – 30 tysięcy zastosowań

Opowiemy o 30 tysiącach zastosowań drewna i produktów z niego pochodzących, od zastosowań w życiu codziennym, po specjalistyczne; będzie można poznać właściwości drewna różnych gatunków drzew.

4)       Mieszkania dzikich zapylaczy i pszczół

Pokażemy mieszkania dzikich zapylaczy i pszczół, różnorodność rodzajów konstrukcji mieszkalnych różnych gatunków owadów zapylających – dzikich zapylaczy i pszczół – od pojedynczych konstrukcji, przez barcie i kłody bartne do uli; opowiemy o efektach projektu LP „Pszczoły wracają do lasu”; wykonacie tu element hotelu dla owadów – dzikich zapylaczy oraz zrobicie własną świeczkę.

5)       Grzybowa "sieć internetowa"

Pokażemy interakcje i komunikację grzybów i porostów, opowiemy o roli grzybów i porostów w przyrodzie; będzie można dowiedzieć się jak działa skala porostowa oceny jakości powietrza.

6)       Las jak gąbka

Opowiemy o retencji wodnej w lesie, sposobach jej zatrzymania, ochronie lasów przed suszą będącą konsekwencją zmian klimatu, a także sposobach oszczędzania wody i utrzymania czystości wód; będzie można poznać projekty przyrodnicze Lasów Państwowych związane z retencją i ochroną gatunków i siedlisk wodnych oraz dowiedzieć się jak wykonać naturalny filtr wody w ramach surwiwalu, który jest popularny dzięki projektowi LP „Zanocuj w lesie”.

7)       Zaskakujące życie śródleśnej łąki

Poznacie tu sposoby ochrony czynnej śródleśnych łąk i mokradeł oraz bogactwo gatunkowe łąk ze szczególnym zwróceniem uwagi na motyle związane rozwojowo z określonymi gatunkami roślin; skomponujecie tu własną mieszankę nasion na mini łąkę kwietną.

8)       Dziupla dla nietoperzy i ptaków

Poznacie tu naturalne i sztuczne kryjówki i miejsca rozrodu dla nietoperzy i ptaków, sposoby monitoringu i badań nietoperzy – przygotowaliśmy wystawę „Chronimy mopki w lasach” wykonaną w ramach projektu realizowanego przez ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy pt. „Czynna ochrona mopka zachodniego na wybranych obszarach leśnych w Polsce”; dowiecie się też dlaczego ludzie czasem boją się nietoperzy i jaka jest ich rola w przyrodzie; poznacie różnorodność ptaków i ich gniazd.

9)       Kąpiel leśna i strefa relaksu. Leśne zabawy

Tu poznacie w praktyce wpływ kąpieli leśnej – shinrin-yoku i lasu na zdrowie człowieka; na najmłodszych czekają zabawy leśne i gry zręcznościowe z użyciem naturalnych, drewnianych materiałów; uczestnicy pikniku będą mogli się przekonać jak to jest mieć zwierzęce uszy; tym, którzy szukają wyciszenia leśnicy zaproponują kąpiel leśną i strefę relaksu na leżakach i pufach, przy dźwiękach i zapachach natury wprost z Puszczy Świętokrzyskiej.

***

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik to największa plenerowa impreza w Europie, realizowana od 1997 roku, której uczestnikami byli fani nauki i przyrody, młodzież, rodziny z dziećmi, naukowcy. Uczestnikami wydarzenia co roku są setki tysięcy osób.

Piknik Naukowy plenerowe wydarzenie upowszechniające naukę, rozbudzające ciekawość i inspirujące do samodzielnego poszukiwania wiedzy. W imprezie weźmie udział 120 instytucji z Polski oraz z innych krajów (instytuty naukowe, uczelnie wyższe, ale również koła naukowe, szkoły i prywatne firmy, które zajmują się nauką i edukacją). Będzie można zobaczyć ponad 1000 pokazów, które w widowiskowy sposób wytłumaczą zjawiska z zakresu wielu dziedzin nauki. Impreza zagwarantuje mnóstwo atrakcji dla wszystkich.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą ciekawie i aktywnie spędzić czerwcowy dzień z leśnikami!

Wstęp wolny!