Wydawca treści Wydawca treści

Skąd się bierze drewno

Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Gwarantuje to wielofunkcyjna, zrównoważona gospodarka leśna, prowadzona przez Lasy Państwowe, opiekujące się 77,5 proc. polskich lasów (największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami publicznymi).

Leśnicy pozyskują drewno w granicach wyznaczonych przez standardy ekologicznej gospodarki, badania naukowe i 10-letnie plany urządzenia lasu, zatwierdzane przez ministra środowiska – średnio do 55–60 proc. drewna, które przyrasta w lesie; cała reszta zwiększa zapas na pniu. Dlatego nasze zasoby drewna rosną z roku na rok i są już dwukrotnie większe niż pół wieku temu. Wynoszą 2,4 mld m sześc., w tym w Lasach Państwowych – blisko 1,9 mld m sześc., co czyni je piątymi co do wielkości w Europie. Kupując drewno lub produkty z drewna z Lasów Państwowych, mamy pewność, że surowiec został pozyskany w sposób niezagrażający przyrodzie, co potwierdzają międzynarodowe certyfikaty FSC i PEFC.

Również zasobność drzewostanów w lasach zarządzanych przez PGL LP stale rośnie. W roku 1991 wynosiła 190 m sześc./ha, a 20 lat później, w 2011 r. – już 254 m sześc./ha. Według międzynarodowych statystyk polskie lasy zaliczają się pod tym względem do czołówki europejskiej, charakteryzując się ponaddwukrotnie wyższą przeciętną zasobnością niż pozostałe lasy Starego Kontynentu.

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania

Stale rosnąca zasobność drzewostanów, a tym samym przyrastające zasoby drewna w Lasach Państwowych umożliwiają stopniowe zwiększanie jego pozyskania.
 
Głównym dostawcą surowca na polski rynek są Lasy Państwowe, które pokrywają ponad 90 proc. zapotrzebowania krajowego przemysłu i mieszkańców. Aby zaspokoić rosnący popyt, leśnicy zwiększają pozyskanie drewna: od 1990 r. wzrosło ono przeszło dwukrotnie – do ponad 35 mln m sześc. Ponieważ jednocześnie rośnie powierzchnia lasów, a przede wszystkim ich zasobność, naukowcy oceniają, że Lasy Państwowe będą mogły zwiększyć pozyskanie drewna do 40 mln m sześc. w 2030 r. i 45 mln m sześc. w połowie stulecia.

Warto pamiętać, że przychody Lasów Państwowych w ponad 90 proc. pochodzą właśnie ze sprzedaży drewna. To zapewnia im samodzielność finansową i umożliwia wykonywanie licznych zadań na rzecz polskich lasów i ich użytkowników bez korzystania z pieniędzy podatników (inaczej niż w wielu innych krajach Europy).

Zwiększają się nie tylko nasze zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. W połowie XX w. zajmowały nieco ponad jedną piątą obszaru Polski, a dziś już niewiele mniej niż jedną trzecią. Lasy Państwowe pozyskują drewno, ale w tym samym czasie odnawiają drzewostany i zalesiają dotychczasowe nieużytki. Co roku leśnicy sadzą aż 500 mln nowych drzew, czyli średnio… 57 tys. na godzinę.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Leśnicy upamiętnili 40. lecie „Solidarności”

Leśnicy upamiętnili 40. lecie „Solidarności”

31 sierpnia minęła 40. rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Leśnicy, w szczególności członkowie Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Regionu Świętokrzyskiego i Ziemi Radomskiej uczcili ten jubileusz składając kwiaty oraz uczestnicząc w regionalnych obchodach.

 

30 sierpnia uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Katedrze Opieki NMP w Radomiu, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Krzysztof Ćwiek, proboszcz katedry.

 

Następnie leśnicy na czele z Markiem Szarym, z-cą dyrektora RDLP w Radomiu ds. ekonomicznych i rozwoju w asyście sztandarów złożyli kwiaty pod Krzyżem Solidarności na placu Katedry. Kolejnym punktem był przemarsz pod Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska, gdzie dokonano odsłonięcia tablicy umieszczonej na fasadzie budynku upamiętniającej 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Historię powstania związku w regionie radomskim oraz atmosferę lipca i sierpnia 1980 przypomniał przewodniczący NSZZ Solidarność Region Radomski Zdzisław Maszkiewicz. Podkreślił także związki z kościołem i rolę duchowieństwa w walce o prawa pracownicze.

 

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe, w tym sztandar Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Regionu Świętokrzyskiego i Ziemi Radomskiej, który reprezentowało Nadleśnictwo Zwoleń.

 

31 sierpnia w 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, na terenie Nadleśnictwa Radom leśnicy wraz z dyrektorem Andrzejem Matysiakiem, zastępcą dyrektora Markiem Szarym, a także posłem - leśnikiem Dariuszem Bąkiem, duszpasterzem leśników ks. Robertem Kuropieską oraz członkami Solidarności Regionu Radomskiego upamiętnili te niezwykle ważne wydarzenia w historii Polski i odzyskania Wolności modlitwą i złożeniem kwiatów pod „Krzyżem Solidarności", który znajduje się nieopodal siedziby nadleśnictwa.

 

Poseł przybliżył zgromadzonym znaczenie podpisania Porozumień Sierpniowych dla Wolności Polski. - Były to chwile, gdy Solidarność przeważyła, spowodowała, że Polska odzyskała wolność. To były trudne chwile, podpisane porozumienia, strajki – nie wiadomo było jak się potoczą sprawy, ale determinacja społeczeństwa, ludzi pracy była tak wielka, że komuniści musieli ulec, mówi się o bezkrwawej rewolucji, która zadziwiła cały świat – powiedział poseł. Kolejnymi krokami w drodze do Wolności były m.in. ofiary stanu wojennego, represje społeczeństwa w tym czasie, pierwsze wolne wybory do samorządu i parlamentu, opuszczenie kraju przez wojska radzieckie, przystąpienie do NATO - dodał. Krzyż powstał w 20. rocznicę powstania NSZZ Solidarność za sprawą ówczesnej Solidarności leśników i Solidarności Ziemi Radomskiej, dziś jest symbolem treści o które walczyła Solidarność. Leśnicy uczestnicząc w uroczystościach wyrażają wdzięczność twórcom Solidarności i ich dokonaniom na rzecz wolnej i niepodległej Polski.

Zasługi leśników regionu dla odzyskania wolności są doceniane. W 2020 roku Dariusz Bąk, poseł – leśnik oraz Marek Miazga, nadleśniczy Nadleśnictwa Zagnańsk w uznaniu osiągnięć dla rozwoju polskiego leśnictwa i istotnego wkładu w proces transformacji ustrojowej Polski odebrali z rąk Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego złote Kordelasy Leśnika Polskiego. O ich działaniach można dowiedzieć się z filmu „Narodziny Leśnej Solidarności” https://www.youtube.com/watch?v=SsU42vJMPsY&feature=emb_logo oraz „Komandosi w akcji. Tajemnica Krzyża Papieskiego” https://www.youtube.com/watch?v=8DAsdBS5iXM#action=share

 

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/SsU42vJMPsY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8DAsdBS5iXM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

 

https://www.radom.lasy.gov.pl/en/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/-komandosi-w-akcji-tajemnica-krzyza-papieskiego-