Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

  • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
  • abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury);
  • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

Szkody biotyczne

       W lasach Nadleśnictwa Skarżysko utrzymuje się stałe, zmienne w czasie i przestrzeni zagrożenie ze strony owadów, dla których substratem pokarmowym są różne organy drzew leśnych. Owady towarzyszą drzewom we wszystkich okresach ich wzrostu, przyczyniając się niekiedy (bywa, że jako główny czynnik sprawczy) do ich zamierania. Żery owadzie stanowią, w różnym stopniu i na różnym etapie, nieodłączny element procesów chorobowych drzewostanów.        Obserwacje i kontrole nasilenia występowania szkodników owadzich muszą być prowadzone praktycznie w ciągu całego roku (za wyjątkiem okresu zimowego), a administracja leśna musi być zobowiązana do bezwzględnego i sumiennego wykonywania czynności, które pozwolą uniknąć zaskoczenia masowym rozmnożeniem i szkodami w drzewostanach.

       Czynności te dotyczą:

·         kontroli szkółek, upraw i młodników w zakresie występowania m.in. szeliniaka sosnowca, zwójek, boreczników i innych,

·         regularnych przeglądów drzewostanów starszych i średnich klas wieku w okresie           całego sezonu wegetacyjnego określających między innymi stan koron, opad ekskrementów żerujących gąsienic i larw, liczebność gąsienic, larw, poczwarek i oprzędów na pniach drzew, roślinach runa i dnie lasu,

·         corocznej szczegółowej kontroli lotu motyli brudnicy mniszki, polegającej na obserwacji pułapek feromonowych, partii drzew kontrolnych, a także lustracji wszystkich drzewostanów poprzez przejście wyznaczonych tras,

·         corocznego prognozowania zagrożenia lasu ze strony owadów kambio- i ksylofagicznych, szczególnie cetyńca i drwalnika,

·         jesiennych poszukiwań szkodników zimujących w ściółce na stałych partiach kontrolnych

·         wyszukiwania i terminowego usuwania drzew aktualnie zasiedlonych przez szkodniki wtórne (obecność pod korą drzew: jaj, larw, poczwarek, chrząszczy),

·         kształtowania biologicznej odporności drzewostanów poprzez: ochronę mrowisk, wywieszanie budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy (wrzesień, październik), dokarmianie ptactwa w okresie zimowym, stosowanie metody kompleksowo-ogniskowej ochrony lasu, urozmaicanie składu gatunkowego odnawianych zrębów i powierzchni zalesianych m.in. gatunkami biocenotycznymi.

       Szkody powodowane przez zwierzynę to zgryzanie sadzonek sosny, jodły i drzew liściastych przez sarny, jelenie i łosie oraz ścinanie świeżo posadzonych sadzonek przez zające. Ponadto w drzewostanach, w pobliżu cieków wodnych, mają miejsce szkody powodowane przez bobry.

Szkody abiotyczne

Do najważniejszych czynników abiotycznych oddziałujących na drzewostany Nadleśnictwa Skarżysko należą: silne wywracające drzewa wiatry, opady atmosferyczne, okiść, przymrozki późne oraz niskie i wysokie temperatury. Zagrożenia te potęgowane są przez nowsze i bardziej groźne zjawiska natury antropogenicznej, przede wszystkim zakłócenia stosunków wodnych.

Ochrona przeciwpożarowa

Całość lasów Nadleśnictwa Skarżysko od roku  1998 jest zaliczone do I  kategorii zagrożenia pożarowego (średnich zagrożeń). Głównymi przyczynami pożarów pozostają niezmiennie:

-      duża penetracja lasów przez miejscową ludność oraz okresowa obecność turystów i grzybiarzy,

-      umyślne podpalenia,

-      wypalanie suchych traw na terenach sąsiadujących z lasem,

-      znaczny wzrost palności w lasach spowodowany nietypowymi warunkami atmosferycznymi.

Szybkie wykrywanie pożarów zapewnia system łączności alarmowej składający się z wież przeciwpożarowych (dostrzegalni) umożliwiających wczesne wykrycie pożaru (dostrzeżenie dymu) oraz Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego w biurze nadleśnictwa. Trzy wieże zlokalizowane w leśnictwach Kierz Niedźwiedzi, Majdów i Węglów zapewniają obserwację całej powierzchni nadleśnictwa. Na terenie nadleśnictwa znajduje się baza sprzętu do gaszenia pożarów oraz zlokalizowana jest sieć punktów czerpania wody oraz dojazdów pożarowych w celu zaopatrzenia wodnego samochodów gaśniczych. Nadleśnictwo posiada lekki samochód gaśniczy,  który bierze czynny udział w zabezpieczaniu pożarzysk a czasem w akcjach gaśniczych szczególnie tam gdzie ma problemy z dojazdem straż pożarna. Posiadamy też dobrze zorganizowaną łączność bezprzewodową w celu szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia pożaru.

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Kolejne „Dary Świętokrzyskich Lasów” za nami

Kolejne „Dary Świętokrzyskich Lasów” za nami

18 września, już po raz ósmy, odbyła się plenerowa impreza edukacyjno-promocyjna „Dary Świętokrzyskich Lasów”. Na Stadionie Leśnym w Kielcach z leśnikami spotkali się miłośnicy przyrody, aktywnego wypoczynku i turystyki leśnej, grzybobrania i  dobrej kuchni. Gwiazdą spotkania był znany i lubiany kucharz Jakub Wolski z Hell’s Kitchen, który przygotował dla wszystkich wielki kocioł zupy grzybowej.

 

Na gości pikniku czekało mnóstwo atrakcji. Już o godz. 8-ej do lasu wyruszyli pasjonaci grzybobrania w poszukiwaniu grzybów i innych darów lasu. Pod opieką leśników z nadleśnictw Daleszyce i Łagów zbierali grzyby i słuchali ciekawostek o leśnej przyrodzie.

 

O godz. 11 sygnał „Zbiórka” w wykonaniu Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu i Zespołu Sygnalistów z Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku rozpoczął piknik na Stadionie Leśnym.

Na wstępie wystąpił Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu, a następnie Mariusz Gosek, poseł na Sejm RP.

 

Potem na scenie wystąpili eksperci z dziedzin dotyczących zdrowia i darów lasu. Anna Puto – grzyboznawca z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach mówiła o zasadach bezpiecznego grzybobrania. Jakub Wolski z Hell’s Kitchen i pomysłodawca i kucharz m.in. „Dzikiej kuchni” zaproponował kilka przepisów na dania z grzybami w roli głównej.

 

Las to nie tylko dary lasu, ale też sport i turystyka. Panie z klubu sportowego Kijowe Lejdis przygotowały dla uczestników wspólny trening Nordic Walking. Klub Sportowy Lepszy CrossFit zaprezentował możliwości uprawiania sportu na świeżym powietrzu dla całych rodzin. Stowarzyszenie Ostrower opowiedziało o realizowanym wspólnie z Lasami Państwowymi projekcie budowy singletracków (specjalnych leśnych ścieżek rowerowych). Wystąpili też przedstawiciele Klubu Łomża Vive Kielce.

 

Dużą atrakcją był pokaz karate w wykonaniu Koneckiego Klubu Karate Kyoukushin, Klubu Karate Morawica i Senshi Starachowicki Klub Karate Kyokushin pod przewodnictwem leśnika z Nadleśnictwa Radoszyce – Mistrza Polski i brązowego medalisty Mistrzostw Europy w karate Mateusza Garbacza. Równie dużym powodzeniem cieszył się pokaz sokolniczy

 

Punktem kulminacyjnym była degustacja dania z grzybów, przygotowanego przez Jakuba Wolskiego z Hell’s Kitchen. Po borowikową ustawiła się bardzo długa kolejka. Wszyscy podkreślali, że zupa smakowała wyśmienicie.

 

Podczas pikniku odbył się także jarmark artykułów z darów lasu. Można było zakupić przetwory z owoców leśnych, wiklinowe kosze i zabawki z drewna. Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały dla odwiedzających pyszne pierogi i ciasta a Zielarski Kącik Kari zaprezentował kosmetyki i herbatki leśne.

 

Na odwiedzających czekały także liczne stoiska tematyczne nadleśnictw Kielce, Daleszyce, Skarżysko, Suchedniów i Zagnańsk oraz Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. W tym roku dominowała tematyka sportowa i turystyczna. Można było m.in. dowiedzieć się jak nie zgubić się w lesie, jak rozpoznawać tropy leśnych zwierząt, uzyskać informacje o prowadzonych przez Lasy Państwowe akcjach „Czas w las” i „Zanocuj w lesie”. Uczniowie Zespołu Szkół Leśnych im. Romana Gesinga w Zagnańsku prezentowali znajdujące się pod opieką szkolnej sekcji sokolniczej ptaki drapieżne.

 

Na osobnym stoisku była prezentowana marka „Dobre z Lasu”. Można było nie tylko dowiedzieć się, co można przygotować z leśnych owoców, ale też spróbować miodu, wędlin z dziczyzny czy marynowanych grzybów.

 

Marka Lasów Państwowych „Dobre z Lasu” jest częścią szerszego projektu Lasów Państwowych pn. „Zdrowa żywność z polskich lasów”. Ma na celu promowanie dziczyzny, miodów oraz płodów runa leśnego pochodzących z polskich lasów. To umożliwienie dostępu do ekologicznej, naturalnej i zdrowej żywności. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki prowadzonej przez polskich leśników zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarce leśnej. Pozwala ona na korzystanie z dóbr, które daje las, bez wyrządzania mu szkody i zaburzania naturalnej harmonii.

 

Swoje stoiska prezentowali również Polski Związek Łowiecki i Muzeum Wsi Kieleckiej. Na stoisku stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach można było obejrzeć leśne grzyby i porozmawiać z grzyboznawcami. Policja przygotowała tor przeszkód, który trzeba było pokonać w alkogoglach i narkogoglach, straż pożarna prezentowała samochód gaśniczy, a na stoisku KPP Pierwsza Pomoc – Świętokrzyskie można było nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

Piknik zorganizowały Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu i nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Świętokrzyska”: Daleszyce, Kielce, Łagów, Skarżysko, Suchedniów i Zagnańsk. Partnerami wydarzenia były: Urząd Miasta Kielce, Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce. Medialnie piknikowi patronowały TVP3 Kielce, Radio Kielce, Echo Dnia i Radio EM.

 

Wydarzenie zostało dofinansowane przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.