Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny "Puszcza Świętokrzyska"

Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Świętokrzyska obejmujący obszar o łącznej powierzchni 76 885 ha znajduje się w całości w granicach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. W jego skład wchodzi 6 nadleśnictw: Zagnańsk, Daleszyce Łagów, Suchedniów, Kielce oraz Skarżysko (obręb leśny Rataje).


         Powołany został Zarządzeniem Nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 13 grudnia 2004 roku, a powiększony w oparciu o Zarządzenie Nr 43 z 3 sierpnia 2007 roku oraz Zarządzenie Nr 26 z 26 marca 2008 roku.  Jest obszarem o znaczeniu społecznym, ekologicznym, edukacyjnym, kulturowym, historycznym i naukowym.
          Głównymi celami działania LKP Puszcza Świętokrzyska jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, ochrona zasobów przyrody w lasach oraz edukacja leśna społeczeństwa
         LKP znajduje się w całości na terenie woj. świętokrzyskiego i zajmuje pokaźny obszar dawnej Puszczy Świętokrzyskiej. Regionalizacja przyrodniczo-leśna zalicza obszar LKP do VI Krainy Małopolskiej, mezoregionów: Łysogórskiego i Puszczy  Świętokrzyskiej. LKP obejmuje wyżynne, podgórskie i górskie kompleksy leśne otaczające Świętokrzyski Park Narodowy, ze znacznym udziałem drzewostanów naturalnych, zwłaszcza jodłowych i bukowych z domieszką jawora, graba i modrzewia. Specyfiką gospodarki leśnej na tym obszarze jest naturalne odnawianie się lasu, zwłaszcza jodły. Zróżnicowanie geologiczne i wysokościowe powoduje znaczną mozaikowatość gleb, co wpływa na urozmaicony skład gatunkowy lasu i występowanie drzewostanów mieszanych. Cały obszar LKP leży w zlewniach rzek stanowiących lewobrzeżne dopływy środkowej Wisły, tj. Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej, lłżanki i Pilicy.
        Obszar LKP należy do najcenniejszych obszarów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych regionu świętokrzyskiego. Świadczy o tym istnienie 5 parków krajobrazowych, 3 obszarów chronionego krajobrazu, 24 rezerwatów przyrody, 21 użytków ekologicznych, 3 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz 42 pomników przyrody, a także duża liczba miejsc związanych z wydarzeniami historycznymi i obecność zabytków kultury materialnej.

 


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Dzień Dziecka z Leśnikiem

Dzień Dziecka z Leśnikiem

Podczas spaceru leśnicy opowiadali o swojej pracy o zadaniach jakie wykonują każdego dnia. Pokazali jaki las otacza miasto Skarżysko i zwrócili uwagę na gospodarkę w nim prowadzoną. Rozmawiali również o drewnie i jego funkcjach w codziennym życiu każdego człowieka. Las to doskonałe miejsce do nauki rozpoznawania drzew jak i poznania prawidłowych zasad zachowania się w lesie.

Po spacerze wszyscy uczestnicy wzięli udział w pikniku na polanie przy biurze Nadleśnictwa gdzie czekało na nich wiele atrakcji:

Pokaz samochodu Straży Leśnej, pokaz samochodu gaśniczego LPPOŻ, pokaz samochodu gaśniczego Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Skarżysku- Kamiennej oraz radiowóz Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- Kamiennej każdy uczestnik mógł zrobić ekologiczną bransoletkę, zapachową szyszkę czy tez tatuaż z ulubionym leśnym zwierzątkiem. Uczestnicy mogli przymierzyć czapkę leśniczego i poczuć się jak leśnik.  Piknik zakończył się wspólnym pieczeniem kiełbasek a na wyjściu każdy dostał zeszyt do nauki rozpoznawania drzew leśnych.

Dziękujemy za udział i wspaniałą atmosferę.