Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTU ROLNEGO

OGŁOSZENIE PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTU ROLNEGO

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skarżysko, ul Wiejska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, NIP 663-000-66-97 tel. 41 523 84 85 fax. 41 253 84 87 e-mail:skarzysko@radom.lasy.gov.pl adres stronu internetowej: www.skarzysko.radom.lasy.gov.pl

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Skarbu Nadleśnictwa Skarżysko. Przetarg nie jest przetargiem publicznym w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2022r. poz. 1710).