Wydawca treści Wydawca treści

Ciekawostki

Lasy Nadleśnictwa Skarżysko obrębu Rataje, są obciążone powinnościami serwitutowymi.

 

        
                  Odnosi się to do powierzchni 1907,50 ha dawnych lasów klasztoru Cystersów w Wąchocku. Przywilej ten nadał Król Polski Kazimierz Jagiellończyk w roku 1454 na mocy, którego mieszkańcy tego miasta mają prawo pobierać od Nadleśnictwa, rocznie następujące ilości drewna.
             1.      drewno użytkowe – 281,10 m3
 
             2.      szczapy opałowe osikowe – 84,08 mp
 
             3.  gałęzie opałowe – 320 mp      

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ćwiczenia Straży Pożarnej

Ćwiczenia Straży Pożarnej

23 czerwca b.r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach przy udziale Nadleśnictwa Skarżysko przeprowadziła manewry, mające na celu doskonalenie działań ratowniczo-gaśniczych na obszarach dużych kompleksów leśnych oraz współpracy pomiędzy strażą pożarną a służbą leśną.

Każdego roku w lasach Nadleśnictwa Skarżysko powstaje od kilku do kilkudziesięciu pożarów. Zapoznanie się strażaków z terenami leśnymi, m.in. lokalizacją i stanem dojazdów pożarowych oraz punktami czerpania wody jest bardzo istotne. Ćwiczenia w kompleksach leśnych, w których uczestniczą strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych organizowane są systematycznie, każdorazowo w innym miejscu. W roku bieżącym manewry zostały przeprowadzone w leśnictwie Rzepin.