Monitorig lasów HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF - High Conservation Value Forests) (w ramach certyfikacji FSC® (SGS-FM/COC-011265)) w Nadleśnictwie Skarżysko podlegają całorocznemu monitoringowi prowadzonemu przez pracowników Służby Leśnej. Monitoringiem w 2019 roku objęto wszystkie powierzchnie HCVF, na których wykonywano zadania gospodarcze oraz powierzchnie, na których wystąpiły pożary lasu.

Obszary HCVF

Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) (w ramach certyfikacji FSC® (SGS-FM/COC-011265)) są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce”, adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r., autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC -Polska”.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Leśnicy na Jarmarku Agroturystycznym w Tokarni

Leśnicy na Jarmarku Agroturystycznym w Tokarni

Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyliśmy w XV Jarmarku Agroturystycznym w Parku Etnograficznym w Tokarni

Reprezentowali nas leśnicy z nadleśnictw wchodzących w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego Puszcza Świętokrzyska, którzy przygotowali stoisko promocyjno- edukacyjne.

Podczas wydarzenia świętokrzyscy leśnicy promowali walory turystyczne i rekreacyjne świętokrzyskich lasów. Służyli radami dotyczącymi uprawy drzew czy zabiegów ochronnych. Nie zabrakło licznych konkursów dla najmłodszych gości wydarzenia. Prócz stoiska, leśnicy przygotowali również specjalną strefę relaksu gdzie można było odpocząć.

Świętokrzyscy leśnicy służyli ponadto swoją wiedzą na temat grzybów, które królowały na stoiskach licznych wystawców wydarzenia pod hasłem „Smaki Jesieni”.

Całe wydarzenie choć odbyło się przy zwiększonych rygorach bezpieczeństwa i zachowania dystansu społecznego, przyciągnęło do Tokarni liczną rzeszę gości, którym sprzyjała doskonała aura wrześniowego popołudnia.